El passat 23 de setembre, es va resoldre la convocatòria de tres places de facultatiu especialista en malalties de l’aparell digestiu amb destinació al nostre centre.

Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’ajudicació d’aquestes places a favor del Dr. Josep M. Botargues, el Dr. Ricardo Cortés, el Dr. Joan Gornals, i el Dr. Manuel Sánchez Gili.

Aquestes resolucions s’inscriuen en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email