El passat 18 de juliol, es va resoldre la convocatòria de quatre places de facultatiu especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia amb destinació al nostre centre.

Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’adjudicació d’aquestes places a favor del Dr. Lluís González Cañas, la Dra. Silvia López Marne, el Dr. Gabriel Oliver, i el Dr. Óscar Pablos.

Adjudicades quatre places de facultatiu especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Agost 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email