El passat 25 de febrer, es va resoldre la convocatòria de dues places de facultatiu especialista en otorinolaringologia amb destinació al nostre centre.

Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’ajudicació d’aquestes places a favor del Dr. Ivan Domènech i el Dr. Jorge Tornero.

Aquestes resolucions s’inscriuen en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Març 2011

Adjudicades dues places de facultatiu especialista en otorinolaringologia

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email