El passat 11 de març, es va resoldre la convocatòria de dues places de facultatiu especialista en neurologia amb destinació al nostre centre.

Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’ajudicació d’aquestes places a favor del Dr. Jordi Gascón i el Dr. Pere Cardona.

Aquestes resolucions s’inscriuen en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Abril 2011

Adjudicades dues places de facultatiu especialista en neurologia

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email