Adjudicades dues places de facultatiu especialista en endocrinologia

El passat 13 de març, es va reunir el Tribunal de la convocatòria de tres places de facultatiu especialista en endocrinologia, amb destinació a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Celebrades les proves corresponents i vistes les puntuacions obtingudes en la fase de concurs, el Tribunal va elevar proposta d’adjudicació de dues de les places a favor de la Dra. Núria Vilarrasa i el Dr. Jorge Caballero, i va declarar deserta la tercera de les places convocades.

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Abril 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email