Adjudicades dues places de facultatiu especialista en bioquímica clínica

El passat 19 d’abril, es va reunir el Tribunal de la convocatòria de dues places de facultatiu especialista en bioquímica clínica, amb destinació a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Celebrades les proves corresponents i vistes les puntuacions obtingudes en la fase de concurs, el Tribunal va elevar proposta d’adjudicació de la plaça en favor del Dr. Raúl Rigo i la Dra. Maria José Castro.

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Maig 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email