El passat 28 de novembre, es va reunir a l’Hospital Universitari de Bellvitge el tribunal de la convocatòria de dues places de cap de secció en l’especialitat de traumatologia i cirurgia ortopèdica amb destinació al nostre centre.

Celebrades l’exposició pública i la prova pràctica dels aspirants a plaça, es va elevar proposta d’adjudicació de les places en favor del Dr. Xavier Cabo i el Dr. Antoni Coscujuela.

Adjudicades dues places de cap de secció en traumatologia i cirurgia ortopèdica

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Decembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email