El passat 3 de febrer, es va resoldre la convocatòria de dues places de cap de secció en l’especialitat d’anestesiologia i reanimació, amb destinació al nostre centre.

Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’ajudicació de les places a favor de la Dra. Mailyn Koo i el Dr. Víctor Mayoral.

Aquestes resolucions s’inscriuen en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Març de 2011

Adjudicades dues places de cap de secció en l’especialitat d’anestesiologia i reanimació

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email