El passat 25 de gener, es va resoldre la convocatòria d’una plaça de facultatiu especialista en reumatologia amb destinació al nostre centre. Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’ajudicació d’aquesta plaça a favor del Dr. Francisco J. Narváez.

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Adjudicada una plaça de facultatiu especialista en reumatologia

Març 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email