El passat 8 de juliol, es va resoldre la convocatòria d’una plaça de facultatiu especialista en nefrologia amb destinació al nostre centre.

Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’adjudicació d’aquesta plaça a favor del Dr. Oriol Bestard.

Adjudicada una plaça de facultatiu especialista en nefrologia

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Juliol 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email