Adjudicada una plaça de facultatiu especialista en microbiologia i parasitologia

El passat 28 de febrer, es va reunir el Tribunal de la convocatòria d’una plaça de facultatiu especialista en l’especialitat de microbiologia i parasitologia, amb destinació a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Celebrades les proves corresponents i vistes les puntuacions obtingudes en la fase de concurs, el Tribunal va elevar proposta d’adjudicació de la plaça en favor de la Dra. Maria Fe Tubau.

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Març 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email