El passat 12 de gener, es va resoldre la convocatòria d’una plaça de facultatiu especialista en medicina intensiva amb destinació al nostre centre.

Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’ajudicació a favor del Dr. Xosé Luis Pérez Fernández.

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email