El passat 5 de maig, es va resoldre la convocatòria d’una plaça de facultatiu especialista en cirurgia toràcica amb destinació al nostre centre.

Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’adjudicació d’aquesta plaça a favor del Dr. Ricard Ramos.

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Maig 2011

Adjudicada una plaça de facultatiu especialista en cirurgia toràcica

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email