Adjudicada una plaça de facultatiu especialista en anàlisis clíniques

El passat 27 de març, es va reunir el Tribunal de la convocatòria d’una plaça de facultatiu especialista en anàlisis clíniques, amb destinació a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Celebrades les proves corresponents i vistes les puntuacions obtingudes en la fase de concurs, el Tribunal va elevar proposta d’adjudicació de la plaça en favor de la Dra. Lourdes Sánchez Navarro.

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Maig 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email