Adjudicada una plaça de cap de secció en l’especialitat de rehabilitació

El passat 29 de desembre, es va reunir el Tribunal de la convocatòria d’una la plaça de cap de secció en l’especialitat de rehabilitació de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Celebrades les fases d’exposició pública i prova pràctica, i vistes les puntuacions, el Tribunal va elevar proposta d’adjudicació de la plaça en favor de la Dra. Josefina Junyent.

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Gener 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email