El passat 12 de gener, es va reunir el Tribunal de la convocatòria d’una la plaça de cap de secció d’anatomia patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Celebrades les fases d’exposició pública i prova pràctica, i vistes les puntuacions, el Tribunal va elevar proposta d’adjudicació de la plaça en favor de la Dra. Isabel Català.

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Gener 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email