El 27 de gener, el Tribunal de la convocatòria d’una plaça de cap de secció en l’especialitat d’angiologia i cirurgia vascular amb destinació al nostre centre, un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves, va elevar proposta d’adjudicació a favor del Dr. Santiago Riera.

Adjudicada una plaça de cap de secció en angiologia i cirurgia vascular

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Març 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email