El passat 21 d’octubre, es va reunir en el nostre centre el Tribunal de la convocatòria d’una plaça de cap de secció en l’especialitat d’oftalmologia, amb destinació a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Després de l’exposició pública i de la prova pràctica, i vistes les puntuacions, es va elevar proposta d’adjudicació de la plaça en favor del Dr. Tomàs Martí Huguet.

Adjudicada una plaça de cap de secció d’oftalmologia

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Novembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email