El passat 29 de juny, es va resoldre la convocatòria d’una plaça de facultatiu especialista en l’especialitat de cirurgia plàstica i reparadora amb destinació al nostre centre.

Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’adjudicació d’aquesta plaça a favor de la Dra. Ana López Ojeda.

Adjudicada una plaça d’especialista en cirurgia plàstica i reparadora

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Juliol 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email