El brot de gastroenteritis a l’Hospital Universitari de Bellvitge notificat divendres a l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha afectat en total 252 professionals, segons ha informat avui l’ASPCAT. Aquesta xifra inclou els 190 casos comunicats divendres al migdia més 62 casos notificats divendres a la tarda i durant el cap de setmana. Aquests casos addicionals tenen el mateix origen que la resta, però s’han comptabilitzat més tard perquè es tracta de persones que s’havien d’incorporar a treballar a partir del divendres.

La pràctica totalitat dels afectats ha evolucionat favorablement en poques hores i s’ha pogut reincorporar progressivament al seu lloc de treball. Tots han presentat una simptomatologia lleu i de poca durada de nàusees, vòmits i diarrea. No s’han notificat nous casos en les darreres hores ni hi ha cap pacient afectat.

La direcció de l’hospital vol agrair una vegada més el compromís i sentit de responsabilitat dels professionals, que ha permès garantir la cobertura assistencial durant tot el cap de setmana i ha ajudat a controlar l’expansió del brot.

Per prevenir l’aparició de nous casos, és essencial extremar les mesures d’higiene com el rentat de mans i superfícies. En aquesta línia, durant tota la setmana es reforçaran les recomanacions al personal i es portaran a terme mesures addicionals de neteja en les instal·lacions.

Dues de les mostres analitzades han resultat positives a norovirus, la qual cosa ens permet tenir una alta sospita que aquest és l’agent causant de la malaltia, encara que cal esperar a disposar dels resultats de la resta de mostres que s’estan analitzant en aquests moments per confirmar totalment aquesta etiologia.

L’origen del brot es troba en algun dels aliments consumits a la cafeteria de l’hospital durant diversos dies de la setmana passada (de dimarts a divendres). La investigació epidemiològica continua en curs.

15 de maig de 2017

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email