Un any més, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha realitzat el programa d’acollida als nous professionals adscrits a la Direcció d’Infermeria que s’incorporen a treballar en el nostre centre en aquesta època. Es tracta, bàsicament, d’infermeres i tècnics en cures auxiliars infermeres (TCAI), però també tècnics especialistes de grau mig i fisioterapeutes.

El programa inclou una formació de 12 hores per a les infermeres sobre l’Estació de Treball d’Infermeria d’hospitalització (GACELA-Care/SILICON) i una formació de cinc hores per a les TCAIs sobre l’ Estació de Treball d’Auxiliar d’Hospitalització (GACELA-Care), imprescindible per poder desenvolupar la tasca diària en els diferents serveis assistencials de l’hospital.

D’altra banda, el 22 de juny es va realitzar la sessió de Benvinguda al personal de nova incorporació: Prevenció de riscos laborals i seguretat, de cinc hores de durada, per a tot el personal de nova incorporació adscrit a la Direcció d’Infermeria, en la qual, a més de la presentació de l’organització i activitat del centre, es van tractar temes de seguretat laboral, control de la infecció, recursos humans i, com a novetat, diversos aspectes relacionats amb la bossa de treball. Per a les infermeres, aquesta sessió de benvinguda es va allargar 4’5 hores més, realitzades el dia 23 de juny, en les quals es van abordar diversos aspectes relacionats més específicament amb l’activitat assistencial infermera.

En aquestes activitats han participat més de 90 persones que seran els professionals que properament ocuparan diferents llocs de treball a l’hospital. Els responsables dels serveis corresponents on s’incorporin s’encarregaran de fer la rebuda en els mateixos i d’informar als nouvinguts de les característiques i la dinàmica de treball específiques de cada lloc.

Benvinguda nous professionals infermeria

Benvinguda nous professionals infermeria

27 de juny de 2016

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email