Fotografia de família dels participants en la jornada

Fotografia de família dels participants en la jornada

Avui dimarts, ha tingut lloc a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge la jornada per a pacients amb càncer de mama “L’estètica com a condicionant del tractament del càncer de mama”, organitzada per la Unitat Funcional de Mama HUB-ICO.

L’objectiu de la Jornada ha estat ser un espai de debat i reflexió sobre com influeix el resultat estètic en el tipus de cirurgia que s’ha de fer i sobre la necessitat d’avaluar l’estètica de la mama després d’un tractament de càncer de mama.

La Unitat Funcional Mama de l’HUB i l’ICO diagnostica i tracta al voltant de 450 pacients de càncer de mama a l’any, al 75% de les quals se’ls fa una cirurgia conservadora. Aquesta cirurgia té dos objectius: per una banda evitar una eventual recidiva de la malaltia i, per l’altra, obtenir un resultat estètic òptim. Però es calcula que al voltant del 20 % de pacients pot tenir un resultat estètic no satisfactori. És per aquest motiu que anticipar el resultat estètic derivat de la cirurgia és important per tal d’indicar si aplicarem una tècnica o una altra.

Quan es preveu que el resultat estètic pot ser desfavorable, es valora si es poden associar a la cirurgia tècniques d‘oncoplàstia (técniques de cirurgia plàstica per millorar el resultat estètic del càncer de mama) i, si això no és possible, la indicació és una cirurgia radical: mastectomia.

En un estudi realitzat a l’HUB, que inclou 180 pacients tractats amb cirurgia conservadora, s’han avaluat quins són els condicionants que aconsellen la realització d‘una tècnica d‘oncoplàstia. La presència de ptosi (descens) de la mama, asimetria mamària prèvia, tumors multifocals i de mida més gran són factors associats a l’ús d’aquesta tècnica per aconseguir un resultat estètic òptim.

D’altra banda, els pacients sotmesos a una tècnica d‘oncoplàstia tenen un percentatge superior de marges lliures de tumor; tot i així, atès que la tècnica que s’utilitza és complicada, pot haver-hi més risc d’infecció de la ferida o d’aparició d’hematomes.

Així doncs, per evitar la subjectivitat, ja sigui dels pacients o dels professionals cirurgià, en la valoració del resultat estètic és important incorporar-hi tests com el Breast-Q, que recull l’opinió de les pacients, tant sobre el resultat estètic com sobre la influència de la cirurgia en el seu context social.

La Jornada ha estat organitzada en dues conferències ─una sobre la importància de l’estètica de la mama i l’altra sobre els factors de risc que influeixen en la cirurgia de mama─ i en una taula rodona, amb participació de professionals i pacients, per reflexionar sobre la cirurgia conservadora de la mama i la mastectomia.

17 d’octubre de 2017

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email