Intervenció quirúrgica urològica a l'Hospital de Bellvitge

Intervenció quirúrgica urològica a l'Hospital de Bellvitge

El Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha superat satisfactòriament l’auditoria de l’EBU certification of the Residency Training Programme in Urology. Es tracta d’una acreditació europea que reconeix tant la qualitat de la formació dels residents com de l’assistència mèdica que porta a terme el servei.

Està emesa per l’European Board of Urology (EBU), una secció de la Unió Europea de Metges Especialistes que té com a objectius harmonitzar la formació en urologia i promoure uns alts estàndards d’assistència i formació.

Amb aquest procés de certificació, el Servei pot disposar d’una avaluació estandarditzada de la seva activitat en relació amb el nivell de la resta de centres europeus. Des del punt de vista pràctic, se’n deriven recomanacions individuals i col·lectives sobre aspectes que es poden millorar i desenvolupar.

El Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge és un dels centres més avançats de Catalunya en el seu àmbit i ofereix als ciutadans totes les prestacions de l’especialitat, des de les pròpies d’un hospital bàsic fins a les altament especialitzades i tecnològiques, incloent el trasplantament renal i la cirurgia robòtica.

La certificació és ja efectiva des del 9 de desembre, i serà vàlida durant un període de cinc anys.

9 de gener de 2016